Terms and Conditions

Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт и страниците е защитено с авторски права и никоя част от него не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или използвана по какъвто и да е начин, освен с предварителното писмено съгласие на ИН СОФИЯ ЕООД или в съответствие със следните условия, посочени по-долу. Можете да отпечатате или изтеглите текста, видим на сайта, за лични, нетърговски цели, включително, но не само, структурата, общия стил и кода на програмата. Въпреки че цялата информация, предоставена на уебсайта https://kupibezgrizhi.bg/, се третира с голямо внимание, ИН СОФИЯ ЕООД не поема отговорност за грешки или пропуски. Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, в съответствие със Закон №. 365/2002 относно търговията онлайн.