Privacy Policy

Настоящото Уведомление за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който използваме всички данни, които събираме за Вас (така наречените „лични данни“, дефинирани по-долу). Опитали сме да Ви представим информацията, от която се нуждаете в обобщен вид, с възможност да последвате предоставените по-долу линкове, ако искате да научите повече. Уведомлението за защита на личните данни се прилага за услуги, устройства, продукти, уебсайтове или приложения, които се отнасят до или са свързани с Уведомлението за защита на личните данни (обобщено, нашите „Услуги“) и ще бъде прилагано винаги, когато имате достъп до нашите Услуги, използвайки компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор или друго устройство.

1. Кои сме ние?

2. Какво означава „Лични данни“?

3. Какви Лични данни ИН СОФИЯ ЕООД събира за Вас? A. Данни, които предоставяте директно B. Данни относно начина на употреба на Услугите от Ваша страна C. Лични данни от трети страни-източници на данни D. Други начини, по които можем да събираме Ваши Лични данни

4. На какво правно основание обработваме Вашите Лични данни?

5. Как използваме Вашите Лични данни?

6. На кого и къде разкриваме Вашите Лични данни?

7. Какво правим, за да гарантираме сигурността на Вашите Лични данни?

8. Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?

9. Съхранение на Лични данни – Колко дълго ще съхраняваме/пазим Вашите Лични данни?

10. Линкове и продукти на трети страни в нашите Услуги

11. Бисквитки

12. Вашите възможности за избор (напр. маркетингови имейли или други)

13. Лични данни на деца

14. Промени в Уведомлението за защита на личните данни

15. Данни за връзка с нас / Допълнителна информация

1. Кои сме ние?

I. ИН СОФИЯ ЕООД, със седалище в София, ул. Поп Евстати Витошки № 10, номер на данъчна регистрация BG203458204, номер на банкова сметка BG10UNCR70001523246083, открита в UNICREDIT BULBANK, законно представлявана от Владилен Ачев и Илиана Джамбазова („ИН СОФИЯ ЕООД”, „ние”, „нас“ или „наш”);

2. Какво означава „Лични данни“?

За целите на настоящото Уведомление за защита на личните данни, "Лични данни" означава всяка информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (лице като Вас). Например, информация, която Ви идентифицира е Вашето име, адрес, телефонен номер, снимки, данни за плащания, специфичен идентификационен номер на продукт/устройство, което сте закупили, данни за местоположение, онлайн идентификатори (напр. бисквитки и IP адрес). Информация, която сама по себе си не Ви идентифицира, но може да бъде свързана с Вас също може да представлява Лични данни.

3. Какви категории Лични данни ИН СОФИЯ ЕООД събира за Вас?

A. Лични данни за Вас, които предоставяте директно Някои от Услугите, които предлагаме дават възможност / изискват да ни предоставите Вашите Лични данни.

I. Когато създавате профил или попълвате формуляр за връщане в https://kupibezgrizhi.bg/

Когато създавате профил в уебсайт на ИН СОФИЯ ЕООД или попълвате формуляр за връщане, ние искаме да ни предоставите определени Лични данни, като пол, име, фамилия, имейл адрес, дата на раждане и държава по местожителство. Конкретните данни, коите се изискват, може да варират в зависимост от вида на услугата, която сте избрали. Когато създавате профил, за да закупите или върнете продукти, ще искаме от Вас да предоставите адрес за кореспонденция [адрес и данни за плащане], за да можем да обработим Вашата поръчка. Вие ще използвате своя имейл адрес и парола, за да влезете в профила си.

Когато връщате продукти участващи в кампанията Купувай без Грижи

Когато връщате продукти участващи в кампанията, ние събираме Лични данни за Вас като име, адрес за кореспонденция и телефонен номер и информации относно продукта който ще бъде върнат, за да можем да обработим и да изпълним процедурата за връщане.

II. Когато осъществявате контакт с ИН СОФИЯ ЕООД Когато осъществявате контакт с нас чрез фирмения уебсайт или имате контакт с наши представители за обслужване на клиенти по имейл, чат на живо, телефон или лично; също можем да събираме Лични данни като име, адрес за кореспонденция, телефонен номер, имейл адрес и предпочитания за контакт, както и да събираме информация относно продуктите или устройствата, които притежавате, като серийни номера и дата на закупуване. Също можем да създадем отчети/справки, които да бъдат полезни при диагностицирането на проблеми, свързани с работата на продукта или приложениетота, както и да получим информация за тези проблеми. Ние използваме тази информация, за да Ви предоставим поддръжка на продуктите и обслужване на клиента. Можем също да записваме и да преглеждаме Вашите разговори с нашите представители за обслужване на клиенти (напр. когато се свързвате с нас по телефона), за обучение и отговор на оплаквания, а също така, за да бъде прегледана всяка информация, която сте ни предоставили в отговор на доброволно(и) клиентско(и) проучване(ия). Ние ще запишем и/или ще прегледаме Вашите разговори с нас само в случаите, допустими от приложимия закон, и ще Ви информираме, в случай, че правим това, най-късно при започване на разговора.

III. Платформи за съобщения и форуми

Някои от уебсайтовете и приложенията на ИН СОФИЯ ЕООД имат платформи за съобщения, форуми, бюлетини, чат функционалности, блогове и подобни функции ("Публични съобщения"), с помощта на които може да публикувате информация, съобщения и други материали. Когато разкривате каквито и да било Лични данни в тези Публични съобщения, Ви препоръчваме да бъдете много внимателни, защото това може да се превърне в публична информация, която да бъде достъпна за посетителите на нашите уебсайтове, както и за широката общественост.

За да участвате в Публични съобщения, ние събираме определени Лични данни, които включват Вашето име, потребителско име, парола, имейл адрес, дата на раждане и данни за контакт (напр. имейл адрес, телефонен номер) и в определени случаи - информация за продукта, като модел и сериен номер и всякаква друга информация, която решите да споделите в рамките на Публичните съобщения.

IV. Промоции, игри, томболи и състезания

Ако участвате в лотарийни залагания, конкурси, онлайн игри, томболи, състезания и онлайн промоции, напр. „cash back“ (наричани общо "Игри"), можем да използваме Личните данни, които ни предоставяте, за да администрираме определени Игри, включително име, фамилия, адрес, имейл адрес, дата на раждане и държава по местожителство.

В случаите, когато общите условия на такава промоция във връзка с обработването на Вашите Личните данни противоречат на настоящото Уведомление за защита на личните данни, общите условия на промоцията ще имат превес и затова Ви съветваме да прегледате внимателно всички специфичнии общи условия на такива Игри.

V. Абонаменти и бюлетини

Когато се абонирате за наши промоционални съобщения и бюлетини, ще събираме Лични данни от Вас, включително Вашия имейл адрес, име, фамилия и пол. Ще Ви предоставим абонаментни услуги в съответствие с приложимото законодателство, както и в случай, че сте изразили изрично желание да ги предоставим.

VI. Когато качвате Ваши Лични данни на уебсайта и онлайн приложениятате на ИН СОФИЯ ЕООД

В допълнение към изброеното по-горе, ние можем да събираме и други Лични данни в случаите, когато качвате съдържание (напр. видеа и снимки) на нашите уебстраници или онлайн приложения. В такива случаи, можем да събираме следните Лични данни, за да имате възможност да публикувате съдържанието на нашите уебсайтове или онлайн приложения: Вашето име, имейл адрес, данни за фактури като потвърждение за дадено събитие (напр. за някои онлайн промоции) и всички Лични данни, във връзка със съдържанието, което избирате да качите. Там, където събираме такова съдържание ние ще го правим само в съответствие с приложимото законодателство.

C. Лични данни от трети страни-източници на данни

4. На какво правно основание обработваме Вашите Лични данни?

Ние нямаме право да обработваме Вашите Лични данни, ако не можем да разчитаме на валидно правно основание. Затова ние ще обработваме Вашите лични данни само когато:

I. сме получили Вашето недвусмислено съгласие;

II. обработването е необходимо, за да изпълним нашите договорни задължения към Вас или за да предприемем стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;

III. обработването е необходимо, за да спазим нашите законови и регулаторни задължения;

IV. обработването е необходимо, за да бъдат защитени Вашите жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице;

V. обработването е необходимо за целите на нашите легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи. Примери за такива „легитимни интереси“ са:

I. да се възползваме от икономически ефективни услуги (напр. можем да изберем определени платформи, предлагани от доставчиците);

II. да защитим сигурността на нашите IT системи, архитектура и мрежи; и

III. да отговорим на нашите корпоративни цели и на целите, свързани със социалната отговорност.

5. Как използваме Вашите Лични данни?

Можем да използваме Личните данни, които събираме, за следните цели:

I. Създаване на Профил / Влизане в нашите уебсайтове или приложения

II. Регистриране на продукти / устройства – за да регистрираме Вас или Вашето устройство или продукт за някоя от нашите Услуги или Кампании;

III. Покупки онлайн – за да улесним закупуването онлайн на нашите Услуги чрез нашия уебсайт или друго приложение и да предоставим всякаква помощ при плащане, например, за да завършите покупката си ако сте имали технически проблеми;

IV. Предоставяне на нашите Услуги – за да предоставим нашите Услуги или специфични функции, които може да изискате, включително, за да можем да изпълним нашите договорни задължения към Вас (например гаранция на продукт или устройство);

V. Проучвания – за да искаме Вашето мнение или коментари относно нашите Услуги и за провеждането на други проучвания;

VI. Персонализирано и Насочващо съдържание – за да предоставяме персонализирано съдържание и да правим препоръки, въз основа на Вашата предходна активност в нашите Услуги. Можем да използваме Вашите Лични данни, за да насочим по-ефективно нашите Услуги, съдържание, препоръки, реклами и съобщения (повече информация за това може да намерите в нашата Политика за Бисквитки);

VII. Маркетингови дейности – за да Ви предоставим бюлетини и други съобщения по пощата, по имейл, телефон и/или чрез текстови съобщения (SMS), само в случай, че сте дали своето съгласие за това или когато това е позволено от приложимото законодателство.

VIII. Профилиране – за да правим прогнози относно Вашите интереси и на тази база да Ви предоставим директен маркетинг; IX. Реклама – за реклама, като предоставяне на персонализирани реклами и спонсорирано съдържание, както и за изпращането на промоционални съобщения;

X. Анализ – за оценка и анализ на нашия пазар, клиенти, продукти, устройства и други Услуги (включително, за да искаме Вашето мнение относно нашите продукти и услуги и провеждане на клиентски проучвания);

XI. Статистики – за създаването на анонимни, обобщени статистики, свързани с употребата на нашите Услуги. Тези анонимизирани данни могат да бъдат споделяни с трети страни;

XII. Подобрения на Услугите – за да развиваме и подобряваме нови и съществуващи продукти и Услуги на ИН СОФИЯ ЕООД, за препоръки, реклами и други съобщения и за да научим повече за Вашите предпочитания;

XIII. Услуги по обслужване на клиенти – за да ви предоставим услуги за поддръжка на Вашето устройство или продукт, или за да отговорим на всички останали искания във връзка с поддръжката (като например обработването на жалби)

XIV. Бизнес цели - за мониторинг на дейността и за вътрешни отчети;

XV. Публикуване на коментари – когато качвате оценки на продукти или устройства, коментари и съдържание на нашите уебсайтове или приложения, или когато попълвате анонимно проучване, може да поставим линк, да публикуваме или да разгласим Вашите коментари включително посредством нашите собствени реклами;

XVI. Сигурност – за да защитим нашите клиенти (напр. да ги предпазим от спам или от опити да се измамят потребителите на нашите Услуги); за да управляваме и поддържаме сигурността на нашите Услуги (напр. за да предотвратим или да спрем атака срещу нашите системи или мрежи); или за да защитим правата или собствеността на ИН СОФИЯ ЕООД, включително прилагането на всякакви условия или споразумения, регулиращи ползването на нашите Услуги;

XVII. Законови задължения – за да се съобразим със законовите задължения, съгласно правото на европейските държави членки или съгласно правото на Европейския съюз;

XVIII. Конкурси и Промоции – за да провеждаме Игри и да записваме Вашето участие в тях, съгласно позволеното от закона, както и да предоставяме Вашите Лични данни на нашите партньори и на спонсорите на съответните Игри;

XIX. Обучения – за целите на поддържане на качествен и обучен персонал, особено във връзка с нашите представители за обслужване на клиенти;

XX. Актуализации – за комуникация с Вас, включително относно Вашия акаунт, профили или транзакции с нас; за да Ви предоставяме важна информация за Вашите продукти, устройства, приложения или други Услуги; за да Ви изпращаме известия за всякакви съществени промени в настоящото Уведомление за защита на личните данни;

XXI. Комбиниране на Лични данни – за да комбинираме Личните данни, които събираме от Вас, за да имаме възможност, например, да Ви предоставим по-добри услуги за поддръжка и по-персонализирано съдържание;

XXII. Корпоративни сделки – за да управляваме корпоративните сделки с участието на нашето дружество, в това число реорганизация, сливане, прехвърляне, продажба, съвместно предприятие, възлагане или друго цялостно или частично прехвърляне на дейността на ИН СОФИЯ ЕООД, активи или акции, включително, без ограничения, във връзка с несъстоятелност или подобни производства.

6. На кого и къде разкриваме Вашите Лични данни?

Няма да разкриваме Вашите Лични данни с трети страни за техни независими маркетингови или бизнес цели без Вашето съгласие. Можем обаче да разкриваме Вашите Лични данни пред следните лица:

A. Трети страни-получатели на Лични данни

I. Свързани с ИН СОФИЯ ЕООД дружества

Може да се наложи да прехвърлим Вашите Лични данни на други свързани с ИН СОФИЯ ЕООД дружества, за да Ви предоставим Услугите или всякакви други услуги / съдействие, които изисквате. Всички свързани с ИН СОФИЯ ЕООД дружества са задължени да следват практиките за защита на лични данни, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни.

II. Избрани партньори

Можем да споделяме Вашите Лични данни с наши внимателно подбрани бизнес партньори, включително и доставчици на безжична връзка (wireless). Тези партньори могат да използват Вашите Лични данни, за да Ви предоставят Услугите, които сте изискали (например видео съдържание), да правят прогнози за Вашите интереси и да Ви осигурят промоционални, рекламни и други материали.

III. Доставчици на услуги

Ние работим с трети страни-доставчици на услуги, за да ни помогнат с администрирането на определени дейности и услуги от наше име, като: реализация на Вашите покупки и доставка на продукти, администриране на Игрите, обработване на плащания с кредитна карта, изпращане на пощенски пратки и имейли, изпращане на текстови съобщения (SMS), предоставяне на реклами, анализиране на употребата на нашите Услуги и следене на ефективността на нашите маркетингови кампании, позволяване на потребителите да се свържат със социалната си мрежа, предоставяне на услуги за проверка на измами, както и услуги за поддръжка. Ние можем да споделяме Вашите Лични данни с такива трети страни- доставчици на услуги, единствено с цел да им дадем възможност да изпълняват услуги от наше име и те ще оперират само в съответствие с нашите инструкции. Ето и примери за трети страни-доставчици на услуги, които използваме:

a. Доставчици на имейл услуги – Cloud услуги от [напр.Eloqua от Oracle] се използват, за да ни съдействат с изпращането на имейли в съответствие с Вашите маркетингови предпочитания;

b. Доставчици на услуги за анализ – използваме доставчиците на услуги за анализ, за да ни помогнат да разберем употребата на дадени продукти / устройства и други Услуги и да ни помогнат да подобрим нашите Услуги. Доставчиците на услуги за анализ, които в момента използваме са Google Анализ. За повече информация вижте нашата Политика за бисквитките.

IV. Доставчици на социални мрежи

Можем да предоставим Ваши Лични данни, като имейл адрес, на определени доставчици на социални мрежи, за да ни помогнат да публикуваме реклами на нашите Услуги на страниците на Вашите социални мрежи. Ние ще споделяме Вашите Лични данни с доставчици на социални мрежи само в съответствие с Вашите маркетингови предпочитания и приложимото законодателство.

V. Трети страни, когато това се изисква от закона или за да защитим нашите Услуги

Ние ще разкриваме Вашите Лични данни, за да се съобразим с приложим закон или за да отговорим на валидни законови искания, включително от правоприлагащи и други държавни органи; за да защитим нашите клиенти (напр. за да предотвратим спам или опити да се измамят потребителите на нашите Услуги); за да управляваме и поддържаме сигурността на нашите Услуги (напр. да предотвратим или да спрем атаки срещу нашите системи или мрежи); или за да защитим авторските права на ИН СОФИЯ ЕООД, включително налагането на всякакви условия или договори, уреждащи употребата на нашите Услуги.

VI. Анонимни статистики

Ние подготвяме и развиваме анонимни, обобщени и общи данни и статистики по различни цели (както са посочени в настоящото Уведомление за защита на личните данни). Тъй като тези данни са анонимни (т.е. не можете да бъдете идентифицирани чрез тях), ние не считаме, че тази информация представлява Лични данни. Затова, ние можем да споделяме такива данни с всяка трета страна (например с нашите свързани дружества, партньори, рекламодатели и други).

VII. Други страни с Вашето съгласие или по Ваше желание

Може да споделяме Ваши Лични данни с трети страни, когато изразите съгласие или поискате подобно споделяне.

Редица Услуги на ИН СОФИЯ ЕООД Ви дават опция и възможност да споделяте определени Лични данни, като съобщения, снимки, видеа и друго съдържание. Всички Лични данни, които избирате да качите и да споделите на публично достъпен профил могат да бъдат видени и достъпни за други лица. Затова винаги трябва бъдете предпазливи, когато използвате подобни Услуги на ИН СОФИЯ ЕООД.

B. Международно прехвърляне на данни

Личните данни, които събираме от Вас, могат да бъдат съхранявани и обработвани във Вашия регион или да бъдат предавани на, съхранявани или обработвани по друг начин извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), включително, но не само в Канада и Япония или в друга държава, която не предлага адекватно ниво на защита на данните, така както то е признато от Европейската комисия и където ИН СОФИЯ ЕООД и неговите свързани дружества, дъщерни фирми или доставчици на услуги поддържат свои съоръжения.

Когато прехвърляме Вашите Лични данни извън ЕИП, ние ще се уверим, че са налице подходящи гаранции за защита като подходящи споразумения и механизми за прехвърляне на данни (като Стандартните договорни клаузи на ЕС), които гарантират, че третите страни-доставчици на услуги, осигуряват адекватно ниво на защита на Вашите Лични данни. Може да изисквате допълнителна информация във връзка с това и да получите копие на съответните гаранции като изпратите искане по посочения по-долу в раздел „Данни за връзка с нас / Допълнителна информация“ начин.

7. Какво правим, за да гарантираме сигурността на Вашите Лични данни?

A. Общо за мерките

ИН СОФИЯ ЕООД е предприел подходящи физически и технически мерки да защити сигурността на Личните данни, които събираме във връзка с нашите Услуги. Тези мерки взимат предвид:

I. нивото на развитие на технологията;

II. разхода за нейното въвеждане;

III. естеството на данните; и

IV. риска от обработването.

Целта им е да предпазват от случайно или неправомерно унищожаване или промяна, случайна загуба, неправомерно разкриване или достъп и срещу други незаконни форми на обработване.

Обърнете внимание, на това, че въпреки че вземаме необходимите мерки да защитим Вашите Лични данни, няма напълно безопасен уебсайт, продукт, устройство, онлайн приложение или предаване на данни, компютърна система или безжична връзка, която да е напълно сигурна и затова ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите Лични данни.

B. Криптиране

[Всички Лични данни, които ни предоставяте са съхранявани на наши защитени сървъри. Там, където сме Ви предоставили (или където сте избрали) парола, която Ви позволява да имате достъп до определени Услуги, Вие сте отговорни за запазването на тази парола в тайна и Ви молим да не споделяте тази парола с никого.

C. Други мерки за сигурност

Целта, стандартите и мерките за въвеждане са организирани в глобално приложима политика, стандарти и ръководства. Програмата във всичките си части следва т.нар ПИПД подход (Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие) на годишен принцип, за да осигури поверителността, целостта и наличността на всички данни (включително и на Личните данни) в рамките на целия жизнен цикъл на информацията от събирането до унищожаването на данните.

D. Използване на социални медии и функции, свързани с форуми

Определени Услуги включват социални мрежи, чат стая или функции, свързани с форуми. При използването на тези Услуги трябва да се уверите, че не предоставяте никакви Лични данни, които не искате да бъдат видяни, събирани или използвани от други потребители.

8. Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?

A. Какви са Вашите права?

ИН СОФИЯ ЕООД събира, съхранява и обработва Вашите Лични данни в съответствие с Вашите права съгласно приложимите закони за защита на личните данни.

Вашите права съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни включват: правото за достъп до копие на Вашите Лични данни, правото да изисквате коригиране или актуализация на неточни Лични данни и правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни при условията, определени в приложимото законодателство.

Също така имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни и, в случаите, в които сте дали съгласие за обработването на Вашите Лични данни, можете да оттеглите своето съгласие по всяко време (без това да повлияе на законосъобразността на обработването на Личните данни, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.). В допълнение, в определени случаи имате право на преносимост на данните. Преносимост на данните означава правото да изискате Личните данни, които сте ни предоставили да Ви бъдат предоставени обратно в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изискате прехвърлянето на тези Лични данни към трета страна, без възпрепятсване от наша страна и като предмет на Вашите собствени задължения за поверителност.

B. Упражняване на Вашите права

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, може да се свържете с нас, използвайки посочените по-долу средства за контакт в раздел „Данни за връзка с нас / Допълнителна информация“ от настоящото Уведомление за защита на личните данни.

C. Жалби

Ако не сте доволни от начина, по който обработваме Вашите Лични данни, можете да се свържете с нас с помощта на средствата за контакт, посочени по-долу в раздел „Данни за връзка с нас / Допълнителна информация“ от настоящото Уведомление за защита на личните данни или, в допълнение към посочените по-горе права, можете да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

9. Съхранение на данни – Колко дълго ще съхраняваме / пазим Вашите Лични данни?

Ние ще съхраняваме Вашите Лични данни за периода, който е необходим, за да изпълним целите, за които данните са събрани, както те са определени в настоящото Уведомление за защита на личните данни, освен ако законът не изисква по-продължителен период на съхранение. Когато Вашите Лични данни повече не са необходими за целта, за която са събрани или когато това се изисква от приложимото законодателство, данните ще бъдат изтрити и/или ще Ви бъдат предоставени обратно в съответствие с приложимото законодателство.

10. Линкове и продукти на трети страни в нашите Услуги

Нашите уеб страници, приложения и продукти могат да съдържат линкове към други уеб страници на трети лица, които не се управляват от ИН СОФИЯ ЕООД. Нашите уеб страници или продукти и устройства, които притежавате, също могат да съдържат приложения, които можете да свалите от трети страни. Тези свързани страници и приложения не са под контрола на ИН СОФИЯ ЕООД и като такива, ние не сме отговорни за практиките за защита на личните данни или за съдържанието на който и да било от свързаните уебсайтове и онлайн приложения. Ако изберете да използвате уебсайтове и приложения на трети страни, всички Лични данни, събрани от уебсайта или приложението на третата страна, ще бъдат обект на съществуващата политика за защита на личните данни на третата страна. Силно Ви препоръчваме да отделите време, за да прегледате политиките за защита на личните данни на третата страна, на която предоставяте своите Лични данни.

11. Бисквитки

A. Какво представляват бисквитките?

ИН СОФИЯ ЕООД, както и някои други трети страни, предоставящи съдържание, реклама или друга функционалност на нашите Услуги, могат да използват „бисквитки“ и други технологии в определени области на нашите Услуги. Бисквитките са малки следящи кодове, които могат да бъдат четени от уеб сървър в домейна, който инсталира бисквитката върху Вашия твърд диск. Можем да използваме бисквитките, за да съхраняваме Вашите предпочитания и настройки, да Ви помагаме с регистрацията, да Ви предоставяме насочени реклами и да анализираме операциите в сайта.

Имайте предвид, че можете да модифицирате Вашия браузър, така че той да Ви информира, когато към него са изпратени бисквитки. Ако не желаете да получавате бисквитки, може да се откажете от всички видове бисквитки, активирайки съответните настройки на Вашия браузър. Имайте предвид, че ако изберете да се откажете от всички бисквитки, някои от характеристиките на Услугите могат да бъдат недостъпни за Вас или да не работят правилно. В допълнение, Вие може също да изтриете бисквитките, които са били изпратени.

B. Допълнителна информация за бисквитките

За допълнителна информация относно това какво представляват бисквитките, как ИН СОФИЯ ЕООД и други трети лица ги използват, и за подробности как бисквитките могат да бъдат деактивирани, вижте нашата Политика за бисквитките.

12. Вашите възможности за избор (напр. за получаване на маркетингови или подобни имейли)

Ние, както и свързаните с ИН СОФИЯ ЕООД дружества, можем да използваме Вашите Лични данни (като данни за контакт (напр. име, фамилия, пол, адрес, имейл, телефонен номер)), за да Ви изпращаме маркетингови съобщения по пощата, по имейл, по телефон и/или чрез текстови съобщения (като SMS), свързани с продукти, устройства или други Услуги в съответствие с предпочитанията Ви за имейл и контакти във Вашия профил или в съответствие с дадено по друг начин съгласие за това.

Не споделяме Лични данни с трети страни за техни маркетингови цели.

Можем също да използваме Вашите Лични данни за персонализиране и по-ефективно насочване на нашата маркетингова комуникация, за да гарантираме и да увеличим възможността всяко маркетингово съобщение, което получавате, да бъде относимо за Вас.

За да се откажете да получавате маркетингови съобщения, молим да актуализирате своите предпочитания за имейл и контакт във Вашия профил или да натиснете "Отписване" от всички маркетингови и промоционални имейли, които получавате от нас.

13. Лични данни на деца

I. Кой е дете?

ИН СОФИЯ ЕООД счита за дете всяко лице на възраст под 18 години или на по-малка възраст, определена от приложимите закони за защита на личните данни.

II. Събираме ли Лични данни от деца?

Не събираме съзнателно и не се опитваме да събираме Лични данни от или за деца без съгласието на родител или настойник. В случаите, в които събираме Лични данни от деца, винаги ще полагаме разумни усилия да потвърдим, че съгласието е дадено лично или чрез упълномощено лице от родителя или настойника.

III. Какво правим, когато деца ни предоставят Лични данни?

В случай, че разберем, че са ни предоставени Лични данни, свързани с дете, без съгласието на родител или настойник, ние полагаме разумни усилия да:

• изтрием Личните данни възможно най-бързо; или

• ако изтриването е невъзможно, да гарантираме това, че тези Лични данни не се използват с никаква цел и не се разкриват по-нататък на трети страни.

IV. Искания от страна на родителя или настойника

Ако сте родител или настойник и имате въпроси, свързани с обработването на Личните данни на Вашето дете от страна на ИН СОФИЯ ЕООД, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздел “Данни за връзка с нас / Допълнителна информация” по-долу.

14. Промени в настоящото Уведомление за защита на личните данни

ИН СОФИЯ ЕООД може да прави периодични промени в настоящото Уведомление за защита на личните данни. “Датата на последна актуализация” в долната част на тази страница показва кога Уведомлението е актуализирано за последен път и всички промени ще влизат в сила след публикуването на актуализираното Уведомление за защита на личните данни.

Ще Ви уведомим ако тези промени са съществени и ще поискаме Вашето съгласие, където това се изисква от приложимото законодателство. Ще Ви предоставим това уведомление посредством имейл или чрез публикуването му на уебстраницата или чрез съответните Услуги. 15. Данни за връзка с нас / Допълнителна информация

При допълнителни въпроси във връзка със събирането, обработването или използването на Вашите Лични данни, или в случай, че желаете да поправите, блокирате, коригирате, възразите срещу, да получите достъп до данните, да оттеглите Вашето съгласие спрямо всеки приложим аспект на настоящото Уведомление за защита на личните данни или да изтриете свои Лични данни, молим да се свържете с нас:

I. По пощата:

ИН СОФИЯ ЕООД, със седалище в София, ул. Поп Евстати Витошки № 10